ســبد خـــرید

Reza
Nouri

I'm a

Web and Android developer
10 years of programming experience in various fields
Work experience in management positions, employees, freelancers

About Me

Helping brands to stand out in the digital area. Together we will set the new status quo. No nonsense, always on the cutting edge. The combination of my passion for design, code & interaction positions me in a unique place in the web design world. I craft high-performing, beautiful websites that are conversion-focused, brand-accurate, & people-friendly.

 • +300
  Web Design

  Designing more than 300 personal, corporate, store and news websites

 • +50
  IT Solutions

  Designing more than 50 organizational solution software for industrial and commercial companies

 • +25
  Android App Design

  Designing more than 25 Android mobile applications in different fields

Backend Skills

.Net Core
Asp.Net MVC
Sql Server
Web Api

Front-end Skills

HTML5
CSS
Javascript
Jquery
React
Bootstrap

Mobile Skills

React Native
Flutter

Soft Skills

COMMUNICATION
EMPATHY
TEAMWORK
APPROACHABILITY AND HELPFULNESS
PATIENCE
PROBLEM-SOLVING & CRITICAL THINKING
ACCOUNTABILITY
CREATIVITY
BUSINESS ACUMEN
Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Android App Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

get in touch

Got Ideas? We've got the skills. Let's team up.

 • Our friendly team is there to help.
  info@reza-nouri.ir

 • from 8am to 8pm.
  +98 (910) 280-7741
  +98 (933) 878-0885